Державні посилання

prezident

rada

Завершення обговорення щодо стратегічної екологічної оцінки

Щодо завершення строку громадських обговорень заяви про визначення обсягу стратегiчної екологiчної оцiнки з метою одержання та врахування зауважень i пропозицiй громадськостi до « Детальний план територiї земельних ділянок орієнтовною площею 30,00 га в с. Погреби Броварського району Київської областi, з метою визначення планувальної організації функціонального призначення території, розміщення на земельних ділянках закладів побутового обслуговування населення, будівництва багатоквартирної житлової забудови, закладів комерційного призначення, житлової блокованої забудови».

Повiдомляємо, щодо завершення строку громадських обговорень заяви про визначення обсягу стратегiчної екологiчної оцiнки з метою одержання та врахування зауважень i пропозицiй громадськостi до «Детальний план територiї земельних ділянок орієнтовною площею 30,00 га в с. Погреби Броварського району Київської областi, з метою визначення планувальної організації функціонального призначення території, розміщення на земельних ділянках закладів побутового обслуговування населення, будівництва багатоквартирної житлової забудови, закладів комерційного призначення, житлової блокованої забудови» з метою отримання зауваження i пропозицiї до  заяви про визначення обсягу стратегiчної екологiчної оцiнки надаються у письмовiй формi вiдповiдно до ст. 10 Закону України "Про стратегiчну екологiчну оцiнку. Заява про визначення стратегiчної екологiчної оцiнки вищевказаного проекту документу державного планування була розмiщена на офiцiйному веб-сайтi вiд  03.06.2019 року.

Строк громадських обговорень заяви про визначення обсягу СЕО вiдповiдно до ст. 10 Закону України "Про стратегiчну екологiчну оцiнку" було встановлено 15 днiв з дня   її  оприлюднення. Протягом зазначеного строку, зауважень та пропозицiй вiд громадськостi до замовника не надходило.

 Замовник на пiдставi рекомендацiй, передбачених частиною сьомою цiї статтi, приймає рiшення про нездiйснення стратегiчної екологiчної оцiнки незначних змiн до документа державного планування, щодо якого ранiше здiйснювалася стратегiчна екологiчна оцiнка в зв’язку з вiдсутнiстю в «Детальний план територiї земельних ділянок орієнтовною площею 30,00 га в с. Погреби Броварського району Київської областi, з метою визначення планувальної організації функціонального призначення території, розміщення на земельних ділянках закладів побутового обслуговування населення, будівництва багатоквартирної житлової забудови, закладів комерційного призначення, житлової блокованої забудовиу» видiв планованої дiяльностi та об'єктiв, якi Законом України «Про оцiнку впливу на довкiлля» вiднесенi до тих, що можуть мати значний вплив на довкiлля i пiдлягають оцiнцi впливу на довкiлля, проектом мiстобудiвної документацii" не   передбачається.